Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

29.7.12

Pys, Pwll, a Padrig


Mi lwyddais i ddenu’r ddwy fawr i lawr i’r rhandir o’r diwedd... ond dim ond wrth addo pys cynta’r tymor iddynt! 
 
 
Wedi mynd i gyfarfod Gwydion, un o swyddogion y Dref Werdd oeddwn i yno, er mwyn trafod syniadau ar gyfer yr ardal wyllt, ac mi gafodd y genod fynd i hel digon o bys iddyn nhw sglaffio yno, ac i’w cario adra i ginio hefyd.

 
Mi fu’r Fechan lawr at y pwll efo fi i edrych am weision neidr eto, tra oedd y ddwy arall yn aros ddigon pell rhag cael eu hembarasio gan dad yn gwneud pethau sgwâr! Mi fuon nhw'n brysur yn plethu brwyn i wneud basged a phenwisg flodeuog hefyd.
 
Mi welson ni wäell gyffredin oedd newydd ddeor o’i phlisgyn. Dyna gadarnhau dau wahanol fath o was neidr wedi magu yn y pwll yn ei flwyddyn gynta’. Llun digon sâl, oddi ar y ffôn ydi hwn, ond cliciwch arno i weld y pry' yn gafael yn ei blisgyn tra mae'i adenydd yn chwyddo a sychu...Llongyfarchiadau mawr i Patrick sy'n cadw'r rhandir nesa ond un i mi, ar ddod yn gydradd gynta' yn yr adran 'Gardd Lysiau' yng nghystadleuaeth flynyddol Blaenau yn ei Blodau. 
Trefnir y gystadleuaeth yma ar y cyd gan bwyllgor Blaenau yn ei Blodau, a chynllun y Dref Werdd (Cymunedau'n Gyntaf).
Rhandir ffrwythlon Padrig
Mae rhandir Patrick yn werth ei weld. Y fo heb os sydd wedi gweithio caletaf, a’i blot yn llawn i’r ymylon o lysiau. Mae’n bleser treulio deg munud yn sgwrsio efo fo yno, ac mae o’n hael iawn efo’i hadau, felly’n enillydd haeddiannol iawn. (Y tri llun gan Y Dref Werdd; llawer mwy ganddynt ar Gweplyfr)

Dafydd a Marian Cae Clyd oedd yn gydradd gynta’ efo Patrick, a’u gardd nhw’n enghraifft wych o sut i arddio ar safle serth, a chael y mwyaf allan o’r lle sydd ar gael.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau