Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

Be 'di be? ABOUT

Tudalen ddwyieithog - Bilingual page. Scroll down for English.

Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

Pam cadw blog am y maes hwn?
“Rhai wedi eu tynghedu i fod yn wlyb”. Dyna sut mae Gwyn Thomas yn disgrifio pobl Stiniog.
A’r glaw sy'n gyfrifol am fodolaeth y blog yma, am wn i; finna wedi bwcio 'chydig o ddyddiau adra o'r gwaith dros y Pasg yn 2012, efo'r bwriad o arddio, a chael siom efo'r tywydd. Eto.

Ges i drafferth dod o hyd i rywbeth yn Gymraeg ryw dro ar y we, a'i gweld yn chwithyg nad oedd fawr ddim ar gael am blanhigion a phryfaid, a thyfu, hela, a mwynhau bwyd, yn iaith y nefoedd.
Ges i fy ysbrydoli i roi cynnig arni gan ambell i flog Cymraeg fel Asturias yn Gymraeg, a Garddiadur, Hadau, Blog Garddio Bethan Gwanas. Mae'r tri olaf wedi rhoi'r ffidil yn y to o be wela'i bellach (2014), ond mwy wedi dod i godi diddordeb: Ailddysgu, Cadw Rhandir, Bwyta Gwyllt, a mwy.

Bychan ydi'r gynulleidfa, ond nid poblogrwydd sy'n gyrru'r awydd i ddal ati.
Yn hytrach, rhyw awydd i roi corff o ysgrifau a mwydro a lluniau ar y we, am ei bod yn bwysig bod pob pwnc dan haul yn cael eu trin yn ein hiaith gynta'. A rhag ofn bod rhywun arall yn chwilio ryw dro.

Ar benblwydd cynta'r blog, mi bendronais fel hyn:
"Dwi wedi mwynhau y broses yn fawr iawn, ond dwi'n holi fy hun o dro i dro pam fy mod yn dal ati?
Ai math o ddyddiadur i mi fy hun ydi o, ar adeg pan fo'r cof yn llai dibynnol?  Esgus i beidio mynd ati i sgwennu'r nofel honno sy'n honedig ym mhob un ohonom? Rhywbeth i nghadw fi'n gall pan fo pawb arall eisiau gwylio'r teledu? Yr ego yn camarwain fod gennyf rywbeth sy'n werth ei ddweud?  Dwn 'im..."


"Tybed ydi sgwennu am arddio yn esgus i beidio codi oddi ar fy nhin i fynd allan i arddio? Fel mae rhai yn prynu a darllen llyfrau Jamie Oliver a Nigella Lawson, ond sydd byth yn coginio..."

Mae un peth yn siwr: mae angen mwy o blogs Cymraeg am bob pwnc dan haul. 

Dewch o'na bawb, ewch ati! 

Diolch am alw beth bynnag. Brysiwch yn ôl. Mae derbyn sylwadau'n brofiad gwerthfawr iawn.


 ---------------------------------------------------------------------------------------
GROWING FOOD, FORAGING, AND THE WORLD AROUND ME, 700 FEET ABOVE SEA LEVEL. 

I blog in Welsh because I think, live, love, breathe, and dream in Welsh.
'Ni allaf ddianc rhag Hon.'  Nor would I want to escape it.

There are a thousand blogs about food and gardening in English, and very, very few in Welsh.

Feel free to use online translation sites to get a feel of what I'm saying, but bear in mind that it is a robot doing the translating. I do not accept responsibility for any bullshit that arises!

For instance, the strap-line to the blog:
Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr

is translated by Google as:
"Growing food, picking my morsel, and the world of the scope for, 700 feet above sea level."
 -Rwtsh...Rubbish! I offer a closer version (in blue CAPITALS) above.


Anyway, comments are welcome in any language.
Diolch yn fawr/thanks.

3 comments:

 1. Mae rhaidd imi dweud Mr W, fy mod yn hoffi dy flog di yn fawr iawn! Siomedig i gyfaddef wnaeth cymryd ychydig imi sylweddoli roeddet yn 'linkio' at dy flog DI trwy dy dydalen ar facebook, a ddim jyst flog rhywun arall o'r ardal! (Sori!)
  Pa mor annodd/hawdd yw creu wefan neu blog; dwi'n licio'r syniad o wneud rhywbryd?

  Eniwe - "keep up the good work!"

  Nico

  ReplyDelete
  Replies
  1. Diolch Nico.
   Mae'r broses o greu blog yn hawdd iawn deud y gwir. Yr hyn sy'n anoddach ydi sicrhau'r amser i sgwennu rhywbeth! A thrio peidio bod yn rhy ddiflas!
   Edrych ymlaen i weld dy waith di'n gweld golau dydd..

   Delete
 2. Anonymous22/2/16 16:57

  Helo,
  Dwi'n ymchwilydd ar gyfer Cwmni Da yng Nghaernarfon ac rydym wrthi yn casglu syniadau ar gyfer eitemau all ffurfio rhan o gyfres deledu newydd i S4C.
  Bydd hon yn gyfres 18 rhan fydd yn cychwyn darlledu ddiwedd Ebrill ac fydd yn cynnwys eitemau o’r ardd, yn ogystal a’r byd naturiol ehangach y tu hwnt i ffiniau yr ardd.
  Rhaid i mi ddweud mod i'n hoffi'r blog, tybed buasai gennych ddiddordeb dangos eich gardd a'r rhandir yn y gyfres, a trafod y blog?
  Gallwch gysylltu gyda mi i drafod ymhellach ar ebost: elin.gwyn@cwmnida.tv

  Diolch yn fawr,

  Elin Gwyn

  ReplyDelete

Diolch am eich sylwadau