Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

25.3.13

Hwyl, gwyl, a gwaith

Ychydig llai na blwyddyn yn ol, roeddwn wedi cymryd wythnos o wyliau o 'ngwaith, i fod efo'r teulu dros wyliau'r Pasg, ac er mwyn gwneud cant o bethau yn yr ardd a'r rhandir. Ac wrth gwrs mi ddaeth glaw ac eira ar draws popeth!

Dyna pam gychwynais y blog.

Dwi wedi bwcio wythnos o wyliau eto yr wythnos hon, gan fod y plant adra o'r ysgol.
Mae'r ardd a'r rhandir dan drwch o eira!


Be' wneith rhywun felly ond chwarae'n de!rhosmari a rhew
Mi ydw i wedi llwyddo i wneud chydig o waith paratoi yn y ty gwydr, felly ddim yn teimlo'n rhy euog am beidio cyflawni dim! Dwi'n euog iawn o drin y ty gwydr fel cwt arall i gadw darnau o'r trampolin, a chadeiriau a phob math o stwff. Ar ol dweud am wythnosau fod angen clirio, llwyddais i wneud hynny o'r diwedd heddiw, a'r haul yn tywynnu o'r diwedd trwy'r gwydr.

Mae'r eira a'r rhew yn meirioli, mae cyhydnos y gwanwyn wedi bod, ac mae canu hyfryd y gylfinir wedi dychwelyd i awyr y nos ar ei ffordd i'r mynydd.

Mae amser gwell i ddyfod, ha-haleliwia.
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau