Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.3.13

Crwydro -Ynysgain

Er imi fod adra trwy'r wythnos d'wytha, mae trefniadau a gweithgareddau'r plant bob dydd wedi golygu na fuon ni'n crwydro'n bell. Roedd y Pobydd yn gweithio tan Ddydd Iau hefyd, ond mi gawsom ni gyfle i fynd am dro efo'n gilydd ar Ddydd Gwener Groglith o'r diwedd.


Roedd y mynyddoedd yn drawiadol dan orchudd o eira, ond y môr oedd yn denu, felly lawr i Gricieth a ni.

Cychwyn wrth y castell ac ar hyd y traeth i Ynysgain ac at aber Afon Dwyfor, cyn troi'n ôl a dilyn llwybr yr arfordir ar ben y clogwyn. Tro hyfryd iawn dan awyr las a haul isel, cryf. 


Mi welson ni'r madfall gyffredin yma'n torheulo. Y cr'adur wedi ei ddenu o'i drwmgwsg gaeaf gan yr haul, ond roedd y gwynt oer yn ei gwneud hi'n anodd iddo gynhesu mae'n siwr gen' i, ac yn cadw'r pryfaid o'r golwg hefyd. Doedd fawr o hast ganddo i ruthro oddi wrthom ni, ac mi fuodd o cystal ag aros i mi ystyn y camera i dynnu lluniau. 


Roedd ei fol melyn a smotiau duon yn awgrymu mae gwr'w oedd o. Bydd y rhai beinw'n gallach ac yn aros iddi g'nesu 'chydig eto cyn dod allan i fagu. Erbyn hynny bydd hwn wedi magu rhywfaint o gig am ei ganol i fedru denu cymar. Yn y rhostiroedd uchel dwi'n weld y rhain fwya', ond roedd yn wych fod y genod wedi cael gwylio hwn.Pyllau; plisgyn wyau gwichiaid (whelks); pwrs y forforwyn (cas wyau morgi); sgerbwd draenog môr (sea-urchin); broc môr; cregyn; cerrig; blodau cynnar; gwymon: gallwn dreulio dyddiau ar lan y môr!Taith fer o ddwy filltir oedd hi, ond yn daith hyfryd, ac yn un oedd wedi gwneud inni deimlo ein bod yn haeddu ychydig o hufen ia gorau'r byd wedyn!
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau