Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

4.4.13

Heuad cynta'


O'r diwedd dwi wedi llwyddo i hau rhywbeth! Mae'n teimlo fel bod yr heuad cynta'n mynd yn hwyrach bob blwyddyn.
Mae'r ddaear wedi rhewi o hyd, er bod yr haul yn llwyddo i ddadmer yr hyn sy'n golwg bob dydd.

Trychineb (!) efo'r oca oedd y cic-yn-din oeddwn i angen i fynd allan i gychwyn ar y gwaith.
Roedd rhai o'r cloron wedi llwydo am nad oeddwn wedi gofalu eu cadw'n iawn dros y gaeaf mae'n siwr. Dwi wedi gorfod taflu rhai, ac wedi plannu hanner dwsin mewn bag tyfu tatws yn y ty gwydr. Mae'r goreuon wrth gefn i'w plannu allan yn yr ardd ar ol iddi g'nesu.
Tra oeddwn yn y ty gwydr, mi es i ati i hau chydig o ffa melyn (broad -Wizard), ffa dringo (runner -Czar), pys (Serpette), letys, rocet, sbinach, pys per, blodau haul, nasturtiums, nicotiana.
Mi ga'n nhw aros ar y feinciau dan wydr am rwan.

Ffa melyn mewn rols papur lle chwech!

Llanast
Ambell i letysen wedi para trwy'r gaeaf..
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau