Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

13.5.12

Gwenyna


Mi lwyddais i blannu’r coed cyrins duon, a’r pys a’r ffa, a throsglwyddo’r gellyg daear (Jerusalem artichokes) i botiau mwy, felly mae’r rhandir yn debycach i ardd gynhyrchiol o’r diwedd. Wel, mae dwy ran o dair o’r plot yn dal i edrych fel cors, ond dwi'n anwyddybu hynny ar hyn o bryd!
Dim ond y bore ges i yno, ac roedd yn rhaid imi ruthro adra am ginio, felly mi anghofiais i dynnu llun cyn gadael.

Mi wnes i gofio mynd â’r camera efo fi yn y pnawn i Dal-y-cafn (Dyffryn Conwy) ar y llaw arall, i sesiwn olaf cwrs cadw gwenyn Cymdeithas Wenynwyr Conwy. 


Gan fod y tywydd yn eithaf braf, roedd y gwenyn yn weddol ddof ar y cyfan. Roeddem ni’n agor pedwar cwch i weld faint o fêl a phaill oedd ganddynt wedi’i storio, ac i weld os oedd y frenhines ym mhob un yn dodwy. Profiad arbennig ydi cael mynd i’r wenynfa efo pobl mor brofiadol, ac mae’r cwrs wedi bod yn hynod ddifyr.


Dwi ddim yn mynd i fedru cadw gwenyn fy hun eleni, gan nad oes gen’ i le i roi cwch yn anffodus. Hefyd am fod angen cymaint o waith ar y rhandir yn y flwyddyn cynta’ ‘ma, mae’n well gen’ i ganolbwyntio ar hynny’n gyntaf. Gyda lwc bydd mwy o amser, a lle addas ar gael y flwyddyn nesa’. Gawn ni weld.

Mae'r planhigyn yma'n tyfu yng ngwenynfa Tal-y-cafn: garlleg y berth, Alliaria petiolata. Blas garlleg a mwstard arno. Dwi ddim yn hoffi hwn rhyw lawer, ond mae tair neu bedair o’r dail bach ifanc yn flasus mewn salad.


Dwi’n mynd yn ôl i ‘ngwaith fory (dydd Llun), felly dyma’r olaf o’r darnau dyddiol. Mae’n siŵr yr af yn ôl i flogio ar nos Wener a Dydd Sul eto. 
Hwyl am y tro.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau