Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

18.5.12

Manion o'r mynydd

Yng ngwenynfa Talycafn ddydd Sul, mi fues i'n gwylio gwenyn yn cario paill i'w cychod i fwydo'r genhedlaeth nesa. Paill melyn llachar o flodau dant y llew. Mae dail ifanc dant y llew yn eitha da mewn salad, ond dyma ddefnydd arall difyr i'r blodyn piso'n gwely, y tro hwn y petalau sy'n cael eu defnyddio. Hysbyseb gan 'Y Dref Werdd' ydi o:

[mae Blogger wedi colli'r hysbyseb yn ddiweddarach -sori. Gwahodd pobl i sesiwn gynhyrchu marmaled dant y llew oedd o]


Mi fues i'n edrych trwy hen luniau yn ddiweddar, a chael hwn, o wanwyn 1980. Mae'n llun difrifol o sâl, ond roeddwn wedi gwirioni’n lan efo fy nghamera SLR gynta’, camera ail-law Zenit, ac yn tynnu llun o bopeth. Yr hang-glider oedd testun y ffotograffiaeth bryd hynny, ond y rheswm mae’r llun yn ymddangos yma ydi fod safle’r rhandiroedd ynddo.

Rhododendrons sydd yng nghornel y safle. Mae’r rheiny wedi mynd o fanno (ond wedi ymledu i lefydd eraill), oherwydd yn eu lle fe ail-agorwyd y lein fach i ganol y dref tua dwy flynedd wedyn. Gorsaf y lein fawr, rheilffordd Dyffryn Conwy, sy’ tu ôl i’r rydi-dendrons, a Chraig Bwlch y Gwynt a chwarel Llechwedd yn y cefndir.

Roedd pobl yn dod yn aml ers talwm i neidio oddi ar Graig Nyth y Gigfran efo dim ond triongl o frethyn a phwt o wynt i’w cadw’n fyw nes iddynt lanio ar gae y rhandiroedd awr neu ddwy wedyn. Pawb at y peth y bo am wn i!

 Llun arall i orffen. Enghraifft ddigalon arall o ddefnyddio rhaglen gyfieithu robotaidd ar-lein. ‘Llawn ‘n fawr’ o ddiawl. Wyau cyfrwng unrhyw un?

"The Cooperative: good with food.....  shit with translation"
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau