Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

25.2.13

Dydd Lluniau


Deffro

Mae'r lili wen fach wedi blodeuo; yr adar wedi dechrau canu...
-daw eto haul ar fryn.
Cynffonau wyn bach cyfarwydd, a blodyn benywaidd coch yr un goeden, yn barod i dderbyn y paill.
Grifft llyffant


 Ambell lun oddi ar y ffo^n, wrth grwydro Coed Tafarn Helyg ddoe.

Ges i nhwyllo gan arwyddion y gwanwyn i feddwl am ddechrau dwy neu dair o datws mewn sach yn y ty gwydr ddoe, ond roedd y pridd wedi rhewi'n gorn, a hithau wedi bod -2.3 gradd C dros nos. Bu cawodydd o eira bob hyn a hyn trwy'r dydd hefyd, gan gadw cawnen wen denau ar y Moelwynion.

(Diwedd Ionawr)

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau