Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.1.14

Edrych ymlaen

Hwn ydi pencampwr blodeuo'r ardd gefn. Blodau'r fagwyr, Erysimum, neu perennial wallflower.
Wedi dod yn wreiddiol o ardd 'y nhad, fel llawer o'r pethau eraill sydd acw.
'Gwreiddyn bach gan hwn-a-hon', rhai yn rhoddion, ac un neu ddau wedi eu 'benthyg'.
Benthyg yn yr ystyr perennial!


Mae hwn yn blodeuo bob mis o'r flwyddyn. Mae'n boblogaidd iawn efo'r pryfaid yn yr haf, ac yn boblogaidd iawn gen i ganol gaea' i godi gwen ar ddiwrnod oer a gwlyb fel heddiw.
Yr unig ddrwg ydi ei fod wedi mynd braidd yn heglog, a'i goes hir yn foel a bler.

Roedd un o'r cylchgronnau garddio'n rhoi paced o hadau blodau'r fagwyr am ddim ryw ben llynedd, felly mae gen i blanhigion bach newydd yn barod i'w plannu yn lle'r un heglog, ac ambell un i'w rannu hefyd.


A son am gylchgronnau, mi glywis ar ddechrau'r mis bod un o'r cylchgronnau yn rhoi dwsin o bacedi hadau am ddim mewn cydweithrediad efo cwmni Tesco.

Dwi'n trio osgoi ychwanegu at gyfoeth y cwmni hwnnw, ond yn yr achos yma mi es i ar fy mhen i brynu rhifyn Chwefror o Kitchen Garden am £4, a chael hadau tomatos, puprau, ciwcymbars, dail salad, sibols, perlysiau, ac ati yn y fargen. Gwell na chic-yn-din tydi.

Dwi heb brynu KG o'r blaen, ond roedd o'n eitha' da, efo erthyglau difyr.

Joban bwysig ar gyfer y penwythnos ydi edrych be arall dwi angen fel hadau ar gyfer y flwyddyn, wedyn edrych trwy'r catalogs a phrynu.

Ac edrych ymlaen. Eto.

Mae Ionawr wedi bod yn ddifrifol o wlyb, ond mae'r dydd wedi 'mestyn yn rhyfeddol ac mae'r ceiliog mwyalchen ffyddlon wedi dechrau codi canu. Mae amser gwell i ddyfod ha-haleliwia.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau