Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

17.2.16

Dilyn trwyn

Tra bod ambell flodyn yn deffro'n ara' deg a fesul dipyn yn yr ardd 'cw -eirlys; blodyn gwynt; clustiau eliffant; llysiau'r sgyfaint, ac ati- mae un llwyn yn cael mwy o sylw na phopeth arall.


Union dair blynedd yn ôl (fwy neu lai) planwyd llwyn bocs y gaeaf -Sarcoccoca- wrth ddrws y tŷ gwydr. Bob mis Chwefror ers hynny, mae'r blodau bychain, rhyfedd yr olwg, wedi llenwi'r aer efo oglau melys, hyfryd, sy'n ddigon i dynnu diogyn o glydwch y tŷ, trwy smwclaw Stiniog, i wneud rhywbeth yn yr ardd, ar ôl misoedd gwlyb a diflas. 

Braf fyddai cael digon o le i blannu amrywiaeth o lwyni i gael ogla' da trwy'r flwyddyn, ond o leia bydd mwy a mwy o blanhigion yn deffro rwan... aiff y ffrwd yn nant, a'r nant yn afon, nes bydd yr ardd yn fôr o liw eto. Cael tywydd i'w mwynhau hi fydd y gamp.

Rhai o flodau Chwefror

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau