Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.1.16

Byr bry'd

Fy hoff afal ydi afal croen mochyn. Russet.

Maen nhw'n afalau blasus, persawrus, sy'n cadw'n dda yn y gaeaf. Ond, heb dyfu rhai eich hun, mae'n ddiawl o job cael gafael arnyn nhw fel arfer. Mae gen i goeden afal croen mochyn acw, ond mae hi'n talu 'nôl ar hyn o bryd am gael ei chamdrin yn y gorffennol. Bu mewn twb am gyfnod rhy hir, a dwi wedi ei symud fwy nac unwaith, felly tydi hi ddim yn gynhyrchiol o gwbl.

Plannwyd hi o'r diwedd llynedd, a dwi yn gobeithio am gnwd eleni, ond yn y cyfamser, dwi'n falch o fod wedi gweld yr afalau ar werth mewn mwy o lefydd nac erioed. Tri lle i fod yn fanwl gywir; un yn Port, un ym Mangor, ac un yng Nghaerdydd.

Mae yna 'ond' efo hynny hefyd. Bob tro dwi wedi llwyddo i'w prynu yn ddiweddar, mae yna bryfaid wedi bod ar bob afal.


Cenbryfed cragen ydyn nhw (mussel scale insects). Mae yna lwyth o bryfaid bach a/neu wyau o dan bob un plisgyn, sy'n debyg iawn i gragen las. Mae'r enw Saesneg yn gweddu'n berffaith, ond mae Geiriadur yr Academi yn cynnig 'cenbryf y llwyfen' fel enw Cymraeg. Debyg eu bod yn gyffredin ar goed llwyf (elms), ond yn ôl yr RHS maen nhw'n gallu bod yn bla ar goed ffrwythau hefyd.

Tua 3mm o hyd ydyn nhw
Mae'n siwr 'mod i wedi bwyta mwy nag un ohonyn nhw, a dwi ddim gwaeth hyd yma, ond ych a fi, tydi o ddim y math o beth sy'n apelio nac'di..

Peidiwch a deud wrth heddlu gogledd Cymru, ond dwi weithiau'n bwyta afal wrth yrru car. Mae rhywun eisiau bod yn weddol hyderus o beidio dod ar draws syrpreisys fel'na wrth drio gyrru'n ddiogel!

Welis i erioed mohonyn nhw ar ddim byd yn yr ardd acw, ond be sydd gen' i ofn ydi eu bod yn medru dod yma ar afal o siop, deor, a chanfod y coed ffrwythau allan yn y cefn.

Un peth ydi gorfod edrych amdanyn nhw cyn bwyta afal; poen tîn go iawn fysa gorfod delio efo heidiau ohonyn nhw yn yr ardd!

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau