Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

9.10.14

"Llai na 31"


Daw'r pennawd o adroddiad gan newyddion Radio Cymru ar y 7fed o Hydref, yn son cyn lleied o bobl oedd wedi cymryd maintais o wasanaethau iechyd dramor. "Mae BBC Cymru wedi deall bod llai na 31 o gleifion wedi gwneud cais..."  Aaaaaaaaaaaaaach!!  Llai na 31 o ddiawl... 30 felly ia? Asiffeta.

Un o raglenni 'Becws' ar S4C hefyd bron a denu bricsan trwy'r teledu:
"...ffrindiau fi yn TAFLU CAWOD BABI  i fi..."
Dyna fo. Dwi'n mynd! Oes yna dymor tyfu hir ym Mhatagonia dwad?


Dwi heb fod yn ddigon hy' i adolygu dim ers talwm. Be' sydd wedi'ch gwylltio, neu'ch plesio chi ar y bocs eleni? Gyrrwch air. Dyma ambell feicro-adolygiad sydyn:

Gardd Pont y Twr. Cwmni Da. S4C, gwanwyn 2014
Syniad ardderchog am gyfres. Yn dilyn Sioned ('Byw yn yr Ardd' gynt) a'i theulu wrth ddatblygu gardd yn eu cartref newydd ger Rhuthun. Cyfres ddifyr, efo Iwan y gwr yn amlwg yn frwd dros ddulliau organic a chynaliadwy. Y rhaglenni'n dioddef clwyf arferol S4C o gynnwys dim ond 21 munud o ddeunydd gwreiddiol bob wythnos. Byddai awr o raglen wedi bod yn well, er mwyn dilyn datblygiadau'r ardd yn iawn. Gwerth chweil serch hynny. Gobeithio y bydd ail gyfres.
Os na welsoch chi hi, mae dolen ar waelod y rwdlian yma i glip cyflwyno'r gyfres.

Tyfu Pobl. Cwmni Da. S4C, hydref 2014
Ail gyfres. Difyr, ond rhy fyr eto. Yn bersonol, bysa'n well gen' i eu gweld yn treulio mwy o amser efo cymeriadau rhandiroedd Port, yn lle gwastraffu amser efo'r ysgolion. Welis i ddim hyrwyddo na hysbysebu'r gyfres yma o flaen llaw, ac mi aeth y bennod gynta' heibio cyn inni wybod amdani. Canlyniad i'r arfer yn y ty yma o wylio bron popeth wedi ei recordio, neu ar y we. Angen i S4C ystyried sut i ddenu pobl i wylio tybed, os ydi'r gynulleidfa darged yn y niwl?
Y pennodau diweddaraf dal ar gael ar wasanaeth Clic am ryw hyd.


Cyfresi eraill ardderchog ar S4C: Olion; Caeau Cymru; Darn Bach o Hanes; Arfordir Cymru.
Radio Cymru: Galwad Cynnar wastad yn werth ei ddal ar yr iPlayer neu bodlediad; hefyd 'Dod at ein coed', Llion Williams ar be' mae coed yn olygu i bobl Cymru. Byd Iolo; Sesiwn Fach; Georgia Ruth a Lisa Gwilym ar C2. Ac ar Radio 4: 'From Roots to Riches', hanes perthynas pobl efo planhigion, gan staff gerddi Kew. Ambell bennod yn sych, ond difyr fel arall. Podlediad ar gael.Ro'n i'n ymwybodol o wefan Galwad Cynnar a'i orielau o luniau gwych, ond doeddwn i 'rioed wedi sylwi o'r blaen ar yr adran Silff Lyfrau.
Gobeithio y datblygith hwn i gynnwys llawer mwy o lyfrau Cymraeg gydag amser, ond ew, byswn i wrth fy modd yn cael gafael ar gopi o lyfr 'Y Garddwr Cymreig' a argraffwyd dros ganrif a hanner yn ol.


Son am wefannau, os oedd blogs Cymraeg am arddio a'r amgylchedd yn brin pan es i ati gynta, mae llai fyth rwan. Mae pump blog o'r rhestr ar y dde wedi bod yn segur ers tro byd, felly dwi wedi eu symud nhw i'r adran 'Be' di be?'

Biti. Roeddwn yn hoff iawn o Hadau, Blog Garddio Bethan Gwanas, Bwyta Gwyllt, Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus. Aeth 14 mis heibio ers i'r cyntaf ohonynt bostio ddwytha, a 4 mis ers i'r olaf ddistewi. Ond dwi'n sicr o fynd yn ol yn achlysurol rhag ofn iddynt gael ail wynt. Mae hanes y bumed blog yn dristach. Marwodd awdur blog Cadw Rhandir dros y Pasg. Roedd ei gofnodion cryno am hynt sefydlu rhandir newydd yn ddifyr iawn. Heddwch i'w lwch.

I ddilyn rywbryd cyn Sul y Pys efallai - adolygu neu fwydro am lyfrau diweddar.

Llun gan Y Fechan

Dolenni-
Gardd Pont y Twr
Tyfu Pobl


2 comments:

  1. Mi fydd y Fechan yn ffotograffydd gwell na'i thad yn fuan.

    ReplyDelete

Diolch am eich sylwadau