Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

7.7.14

Nythu

O dan ein trwynau, mae par o ditws mawr wedi nythu yn yr ardd gefn acw. Roedden ni wedi hen feddwl nad oedd dim byd yn dod i'r blwch eleni, gan bod titws tomos las fel arfer wedi hen nythu ynddo erbyn yr adeg yma o'r flwyddyn. Efallai bod y par yma wedi cael methiant mewn nyth yn rhywle arall yn gynharach...

Mae'r titws mawr dipyn mwy swil wrth fynd a dod i'r blwch. Ar flynyddoedd blaenorol, mae'r titws tomos fel arfer yn dal ati nol-a-'mlaen efo deunydd nythu, ac wedyn efo bwyd i'r cywion, heb falio botwm corn be ydan ni'n wneud yn yr ardd. Ond mae'r titws mawr yn aros yn amyneddgar ar gangen coeden afalau drws nesa, nes ydan ni wedi mynd o'r golwg, a dim ond wedyn yn mentro i'r nyth.

Y Fechan yn cael cip sydyn ar y pedwar cyw yn galw am fwyd.
Mae cywion yno ar hyn o bryd, a'u gwichian nhw wnaeth hi'n amlwg ddoe bod rhywbeth yn defnyddio'r blwch. Mae'n amlwg bod tacteg swil yr oedolion wedi golygu na welson ni mohonyn nhw yn mynd a dod tan rwan, er ein bod yn yr ardd bob dydd.Mi fuon ni'n astudio'r neidr ddefaid eto wythnos yn ol, a'r rhestr wenyn, gloynod byw, a phryfaid yn cynyddu. Ond y peth sydd wedi tynnu'n sylw ni eleni ydi tyfiant newydd ar un o'r planhigion bambw sydd yma mewn potiau. Am y tro cyntaf eleni mae'r bambw du (Phyllostachys nigra) wedi cynhyrchu bonion newydd, a'r cyflymder tyfu wedi'n rhyfeddu!Bob yn ail ddiwrnod -pan oedden ni'n cofio- roedden ni'n mesur coesyn newydd, ac mae o wedi hen basio taldra y planhigyn gwreiddiol. Roedd yn tyfu tair modfedd y dydd, a'r Fechan wrth ei bodd yn ei wylio'n tyfu'n dalach na hi! Tydi o ddim yn ddu ar hyn o bryd ychwaith; mi ddaw hynny efo oed efallai..
 Dwn i ddim faint dyfith o eto, ond mae'n braf cael gwneud gwyddoniaeth a mathemateg yn rhywbeth diddorol a hwyliog i'r Fechan. (Gr'aduras!)


Cyn cau; diolch i Gerallt Pennant am roi sylw i'r blog eto forw Sadwrn.No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau