Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

3.5.15

Lafant

Dan ddylanwad llefydd fel gerddi Dwnhrefn (Porthcawl) a chaeau Ffrainc, mi yden ni wedi bod isio tyfu rhes o lafant acw ers talwm iawn.
Gerddi Dwnhrefn. Dunraven.
Unwaith eto, fel efo marchysgall ac olewydd, mentrus -neu ddigwilydd- ydi tyfu planhigion mediteranaidd ar ochr y mynydd, ond mae planhigion unigol wedi gwneud yn iawn yma, felly pam ddim 'de?!

Bordor bach y lawnt cyn plannu'r lafant

Y bordor wedi'i wagio, ac wedi cael dwy sachiad o raean i ofalu bod glaw enwog Stiniog ddim yn boddi'r gwreiddiau.

Y bordor piws efo 10 planhigyn lafant newydd, rhwng astrantia ac echinops a phengaled.

Dwi wedi gorfod eu gwarchod dan cloche trwy gyfnod yr eira a rhew ddechrau Chwefror.
Dim ond croesi bysedd ac edrych ymlaen at yr haf sydd angen rwan...

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau