Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

27.5.12

Gwynfyd Sulgwyn


Mae’r india corn/pys melyn wedi eu plannu ddoe, ond yn edrych yn ddigon truenus. 
Dwi’n amau fod y compost wnes i ddefnyddio i hau pys melyn a ffa Ffrengig yn stwff sâl iawn gan fod y ddau gnwd yma’n gwneud yn ddifrifol o wael. Compost cyffredinol di-fawn ydi o, a broliant gan gwmni 'Which' ar y sach, ond hyd yma, tydi o ddim yn plesio. Unai hynny, neu efallai fod cemegyn neu rywbeth yn y tiwbiau papur lle chwech dwi wedi’u defnyddio, sy’n llesteirio’r tyfiant? O’r 24 hadyn, dim ond 16 eginodd, felly dwi wedi plannu pedair rhes o bedwar, ond dwn ‘im faint dyfith...
Mefusen alpaidd gynta'r flwyddyn. Y Fechan a fi wedi mwynhau hanner bob un!
Tra oeddwn ar y rhandir, bu’n rhaid i mi ddyfrio popeth oherwydd y gwres llethol rydym wedi ei  fwynhau ers dyddiau. Er, roedd digon o leithder yng ngwaelod y gwelyau gan fod dŵr yn sefyll ar y safle.
Mi fues i’n clymu’r pys i gyd i’r cansenni gan eu bod nhw’n dod yn eu blaenau’n dda, a dwi wedi dechrau symud pridd i greu gwely arall. Mi archebais blanhigion marchysgall (globe artichokes) ddeufis yn ôl, ac maen nhw’n cyrraedd wsos yma, felly mae’n rhaid cael lle i’w rhoi nhw!
Bu’n rhaid dyfrio’r ardd gefn hefyd erbyn heddiw, efo’r pethau sydd mewn potiau -llawer mwy na sy’n rhesymol- yn tagu o syched. Dwi’n un drwg am roi planhigion mewn potiau, twbiau, hen grwc a bocsys, nes byddai’n ffeindio lle parhaol iddynt. Ond wrth gwrs does fyth digon o le nagoes!
Roedd neidr ddefaid yn yr ardd heddiw, a honno’n tua 40cm o hyd. Hardd. 
Rydym wedi eu cael yma o’r blaen, ond yn y glaswellt hir yng ngwaelod yr ardd fel arfer. Heddiw roedd yn nes o lawer at y tŷ. Methais a thynnu ei llun heddiw, ond dyma un o’r llynedd,  a’r Fechan wrth ei bodd yn ei hastudio. Mae hon wedi colli ei chynffon yn y gorffennol.


Mae’r ardd yn edrych yn dda rŵan, efo’r lelog Califfornia, Ceonothus,  yn edrych cystal ag y gwnaeth erioed, er gwaethaf iddi sigo yng ngwyntoedd Ebrill, ac amryw o bethau’n ogleuo’n arbennig, fel y lelog, Syringa, a’r rhosyn Siapan, Rosa rugosa.
O na fyddai’n haf o hyd.

Ceonothus

1 comment:

  1. Anonymous3/6/12 17:43

    Difyr iawn wa! Bron cystal â dy dad am arddio..

    ReplyDelete

Diolch am eich sylwadau