Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.12.15

Cnwd olaf 2015

Fel bron iawn pob peth arall o'r ardd eleni, ychydig yn siomedig oedd y cnwd Oca.

O gywilydd, ar ôl diogi ac osgoi unrhyw waith yn yr ardd ers troi'r clociau, mi es i allan i glirio heddiw, a chwynnu a thocio rhywfaint, a chodi'r Oca.


llwyth o gloron mân, da-i-ddim, ond digon o rai mawr i wneud dau bryd, a chadw rhai yn ôl i'w plannu'r flwyddyn nesa.

Fel taswn i angen fy atgoffa o'r flwyddyn sâl a gwlyb a gafwyd, mi ges i fy nal mewn glaw trwm eto heddiw, a gwlychu at fy nghroen, er ei bod hi wedi bod yn sych trwy'r bore, ac yn sych wedyn o ganol y pnawn, pan oeddwn wedi troi fy sylw at bethau eraill dan do!

Ta waeth, bydd y dydd yn ymestyn rwan, a'r galon yn codi. Bydd yna bori mewn catalogau hadau, a chreu cynlluniau a breuddwydion gwrach gor-optimistaidd hefyd mwy na thebyg!

Dyma obeithio am flwyddyn newydd well, a chynhyrchiol a llewyrchus i bawb. Welwn ni chi yn ystod 2016.