Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

28.12.12

Awr fawr galan

Glaw a chymylau neu beidio, mae'n amlwg fod y dydd wedi ymestyn ychydig o funudau ers y diwrnod byrraf. 'Ta fi ydio?  Beth bynnag, mae ambell i beth arall yn codi'r galon yn yr ardd.

Rhiwbob. Dyma'r tro cynta yn y 12 mlynedd ers inni fod yma, i riwbob ymddangos cyn dechrau'r flwyddyn newydd. Bwcad drosto a gallwn edrych ymlaen i fwynhau hwn yn gynt na'r arfer.

23.12.12

Mae'r glaw yn distaw ddisgyn..

Wedi byw yn Stiniog am y rhan fwya o'm oes, bysa' chi'n meddwl fy mod wedi trio tynnu llun o'r glaw enwog cyn hyn. Ddoe oedd y tro cynta imi drio, am ei bod hi wedi TYWALLT y glaw trwy'r dydd.

Mae'n anodd iawn tynnu llun glaw! Y gorau fedrwn i wneud oedd tynnu llun y diferion ar ffenest y gegin aballu. Mi ges i socsan yn y broses; dwn 'im os oedd o werth yr ymdrech. Ond roedd yn well nag eistedd yn y ty efo Sbwnj-Bob-Pants-Sgwar ar y bocs...

Er gwaetha'r tynnu coes am law Stiniog, rydym yn lwcus iawn yma, ar asgwrn y graig, gan bod ein dwr ni'n rhuthro lawr y dyffryn i Faentwrog. Mae 'nghalon i'n gwaedu dros ein cyd-Gymry sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi dros y Dolig oherwydd llifogydd.


16.12.12

Oca, Oca, Oca: oi, oi, oi!


Doedd 'na ddim osgoi'r peth ddim mwy. Dwi wedi trio tyfu oca yn yr ardd gefn eleni am y tro cynta erioed. Deud gwir, doeddwn i heb glywed amdano cyn eleni, a heb unrhyw glem faint o drafferth fysa nhw. Mi sgwennais i hyn 'nol yn Ebrill, yn ail bostiad y blog 'ma:

"...ambell i beth arall dwi’n tyfu fel arbrawf, fel .... rwbath o’r enw oca, perthynas i’n blodyn suran y coed ni, o’r Andes, sy’n cynhyrchu cloron blasus medden’ nhw. Mae’n tyfu mewn pridd sâl (check), mewn ardaloedd glawog (check), ond angen haf hir, di-farrug (damia! Wel, amser a ddengys yn de)."

2.12.12

Torri crib

Wedi bod yn clirio rhywfaint yn yr ardd gefn heddiw, ond o, mam bach, mae gen' i fil o bethau i'w gwneud eto!