Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

25.3.15

Blew cae

Dant y llew cynta'r flwyddyn dynnodd fy sylw, a gwneud i mi chwerthin ar gyflwr truenus y lawnt acw. Nid fod y peth yn newyddion i ni, ond argian ulw, mae'r diffyg glaswellt yn destun cywilydd.

Neu mi fysa fo, taswn i'n malio botwm corn am drwch y gwair yno!

Chwyn a mwsog, mall a'i medd... y 'lawnt' honedig yn foel iawn o ran gweiriau

Pawb at y peth y bo, ond 'sgen i ddim diddordeb treulio oriau yn torri, rowlio a thendio i gael ardal streipiog i'w hedmygu. Yma dros dro mae'r lawnt -fel y trampolîn mewn rhan arall o'r ardd gefn- er mwyn cadw'r plant yn ddiddan. Lle gwastad i daro pêl tenis ar bolyn, a gosod pabell neu'r pwll padlo pan ddaw'r haul.

Pan fydd y Fechan yn ei harddegau ac yn rhy cŵl i gicio pêl a bownsio mwyach, mae'r lawnt a'r trampolîn yn mynd.

Wedyn yr oedolion fydd pia'r ardd i gyd! Mae'r ddwy ardal yma wedi llenwi ambell funud o synfyfyrio a breuddwydio'n barod: coed ffrwythau, a gwely blodau cymysg efallai.

Fydd dim lle ar gyfer blew cae, glaswellt, gwelltglas, na gwair!

Mae dant y llew yn flodyn hardd iawn. Wrthi'n cau oedd hwn ar ôl i'r haul suddo tu ôl i'r Moelwynion.

15.3.15

Rhiwbob 2

Wedi codi 'chydig o'r coesau cochion fu dan orchudd. Mae'n nhw'n edrych yn dda, ac ar eu ffordd i fod yn stiw syml i'w fwyta efo iogwrt.


Bu'n rhaid crwydro eto. 'Nôl bob cam i Aberfal (Falmouth), Cernyw. Yr Arlunydd wedi cael gwahoddiad am gyfweliad yn y brifysgol yno.

Fel yn yr hydref, mi es am dro: y tro hwn i 'erddi coll' Heligan. Ac fel Prosiect Eden bryd hynny, roedd hi'r adeg anghywir o'r flwyddyn eto, felly dim ond dwyawr a hanner fues i'n crwydro, cyn inni gychwyn ar y daith epig o saith awr 'nôl adra.


Un peth gododd fy nghalon, oedd bod gwell siap ar ein rhiwbob ni yn Stiniog, na'r rhiwbob yng ngardd furiog, wych Heligan, lle oedd pob coesyn yn denau ddiawchedig. Er, mi ddois i o'no efo syniad da, sef codi tail cynnes yn dwpath o amgylch y potiau rhiwbob...

Heligan- yn werth ymweliad yn y gwanwyn neu'r haf dwi'n siwr