Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

16.12.13

Dydd Llun(-iau). Oca eto

Fel arfer ar Ddydd Llun, dyma 'chydig o luniau, a llai o fwydro.

Daeth yn amser codi rhywfaint o oca* eto, gan fod y gwlydd wedi marw ar ol y barrug ddiwedd Tachwedd. Mi godais ddau blanhigyn, a gadael dau at wsos nesa (byddai'n cadw rhai i'w plannu eto o'r cnwd olaf).
Coch oedd un, a melyn oedd y llall.


Dyma nhw wedi'u torri'n ddarnau gweddol gyfartal a'u berwi am ddeg munud.


Ac wedi'u pobi efo 'chydig o olew rep, chili a halen.


Blasus iawn.


* os ydych yn newydd i'r blog yma, a ddim yn gyfarwydd efo'r llysieuyn, gwthiwch ar 'oca' yn y cwmwl geiriau ar y dde i weld ambell beth dwi wedi fwydro amdano o'r blaen.9.12.13

Dydd Lluniau- pentymor

Masarnen Siapan ydi hon dwi'n meddwl -Acer palmatum. Does gen' i ddim syniad pa gyltifar ydi hi, ond mae hi'n hardd tu hwnt dan awyr las yn yr hydref.


Ddiwedd Tachwedd dynnais i'r lluniau.
Dyma edrych ymlaen am ddyddiau braf, oer dros y gaeaf.


Ac edrych ymlaen am ddeilbridd da y flwyddyn nesa eto.


Anaml fyddai'n blogio rwan tan ddechrau'r tymor nesa' mae'n siwr. Peidiwch a bod yn ddiarth, a hwyl am y tro!