Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.5.15

Y mae'r haf yn hir yn dyfod

Ar ôl deuddydd braf ar ddechrau'r wythnos hanner tymor, mae hi wedi bod yn ddifrifol yma. Dim ond ganol pnawn heddiw cododd y tymheredd yn ôl uwchben 11 gradd C.

Dwi ar ei hôl hi'n ddiawledig felly, ac yn dal i aros iddi gynhesu cyn hau pethau'n syth i'r ddaear.   Er bod llwyth o bethau'n aros yn y tŷ gwydr i'w plannu allan, go brin ga'i flwyddyn gynhyrchiol iawn  bellach.

Mi gymris fantais o'r cyfle i newid y coed ar ddau o'r gwelyau llysiau yn yr ardd gefn. Y bwriad yn wreiddiol oedd gwasgu blwyddyn arall o fywyd ohonynt, ond a deud y gwir roedd gwir angen newid y coed.


Preniau sgaffold oedden nhw. Wedi eu gosod bron union naw mlynedd yn ôl, ar y 1af o Fehefin 2006. Erbyn hyn, roedd darnau ohonynt wedi pydru nes bod twll trwyddynt, fel gwelwch chi yn y llun cynta'.Dwi wedi newid y coed wrth ymyl ambell lwybr hefyd, a rhoi brethyn chwyn newydd a llechi glân dan draed.

Roeddwn wedi methu codi'r tatws i gyd o'r gwely llynedd yn amlwg a llwyth ohonynt wedi dechrau tyfu eto, ond dwi eisiau tyfu moron a betys ac ati yn y gwely yna, felly rhaid oedd eu codi a'u taflu.

tatws gwyllt...wedi methu llwyth o datws llynedd!

Roedd y gwely yma'n hawdd ei wneud, gan ei fod yn wag, ond y gwely canol yn fwy o strach gan fod tatws, sorel a garlleg ynddo. Ta waeth, maen nhw wedi eu gwneud rwan ac yn iawn am naw mlynedd arall gobeithio. Mae'r ddau wely arall yn iawn am flwyddyn.

Dim ond angen tywydd gwell rwan....

23.5.15

Llyn Morwynion

Milltir sgwâr sawl chwedl; ffynnon ddŵr Blaenau Ffestiniog; cynefin yr ehedydd, brithyll gwyllt, a phryfaid gwych; man cyfarfod Cymdeithas Caru Cymylau Cwm Cynfal a'r Cylch; a lleoliad picnic ardderchog.

---------------------
[Dolen i erthygl am gyfoeth Llyn Morwynion ar wefan ein papur bro, Llafar Bro]


18.5.15

Daw hyfryd fis...

Mae hi'n ail hanner mis Mai, ond argian mae hi'n oer ambell fore.

Mae'n mynd yn hwyr, ond yn parhau'n rhy oer i hau lot o bethau allan yn yr ardd: beryg iawn mae tymor byr gawn ni yn Stiniog eto eleni.

'Da ni 'di cael dwy gawod o genllysg a glaw trwm heddiw, ar ôl cyfnodau heulog, cynnes dros ginio.

ceirios....gobeithio
Mae'r goeden geirios morello a'r eirinen a'r gellygen wedi bod yn llawn blodau, ond y tywydd yn amlach na pheidio wedi bod yn rhy oer a gwlyb i'r gwenyn a'r pryfed fod allan yn peillio.

clesin....efallai
Mae'r goeden glesin/quince wedi cynhyrchu blodau, ond mae rhyw fath o lwydni powdrog ar ei dail, felly bydd angen rhoi mwy o sylw a thendans iddi am gyfnod.

Diolch am y rhiwbob, sy'n cael blwyddyn ardderchog!

rhiwbob.....wrth gwrs!
Mae'r goeden afal Enlli wrthi'n blodeuo rwan, ond yr afal croen mochyn yn dal i edrych yn druenus.


Ond dau ffrwyth arall dwi'n edrych ymlaen yn arw i'w gweld eleni: mefus alpaidd, mae carped o blanhigion wedi datblygu yma ers llynedd. Hefyd, mwyar y gorllewin (thimbleberry). Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw flodeuo yma, ac maen nhw'n datblygu'n blanhigion deniadol iawn. Toriadau ges i o dyddyn paramaeth Benthros Isa ger Ganllwyd, ynghŷd â thoriadau Worcesterberry, ond tydi'r tyfiant ar rheiny ddim hanner mor addawol.


Daw hyfryd fis
Mehefin cyn bo hir,
A chlywir y gwcw'n canu'n braf
yn ein tir.


3.5.15

Lafant

Dan ddylanwad llefydd fel gerddi Dwnhrefn (Porthcawl) a chaeau Ffrainc, mi yden ni wedi bod isio tyfu rhes o lafant acw ers talwm iawn.
Gerddi Dwnhrefn. Dunraven.
Unwaith eto, fel efo marchysgall ac olewydd, mentrus -neu ddigwilydd- ydi tyfu planhigion mediteranaidd ar ochr y mynydd, ond mae planhigion unigol wedi gwneud yn iawn yma, felly pam ddim 'de?!

Bordor bach y lawnt cyn plannu'r lafant

Y bordor wedi'i wagio, ac wedi cael dwy sachiad o raean i ofalu bod glaw enwog Stiniog ddim yn boddi'r gwreiddiau.

Y bordor piws efo 10 planhigyn lafant newydd, rhwng astrantia ac echinops a phengaled.

Dwi wedi gorfod eu gwarchod dan cloche trwy gyfnod yr eira a rhew ddechrau Chwefror.
Dim ond croesi bysedd ac edrych ymlaen at yr haf sydd angen rwan...

1.5.15

Cymdeithas Caru Cymylau

Cwm Cau, Cadair Idris, heddiw.

Craig Cau, Bwlch Cau, Llyn Cau

Hyfryd yn yr haul, ond oer iawn yn y cysgod, lle oeddwn i, yn chwilio am blanhigion Arctig Alpaidd ar waelodion y clogwyni. Braidd yn gynnar oedd hi. Esgus i fynd 'nôl eto.
pren y ddannoedd- Sedum rosea- roseroot

tormaen serenog- Saxifraga stellaris - starry saxifrage

 Gwell na diwrnod yn y swyddfa unrhyw bryd!
#joboraurbyd