Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

15.4.12

Pryfeta


Wedi bod wrthi'n adeiladu ac addurno 'gwesty pryfaid' efo'r Fechan. Roedd hi wedi gweld rhywbeth tebyg oedd ei nain a'i thaid wedi brynu, ac eisiau un. Gan 'mod i'n gyndyn i wario pres, mi aethom ni ati i wneud hwn o hen goed oedd yn y cwt, darn o hen raff sgipio i'w hongian, a stribedi o hen diwb olwyn beic i ddal y to yn ei le. Ei lenwi wedyn efo brigau, a darnau bambw, a choesynau gwag planhigion fel crib y pannwr a ffenel. Nid bod fawr o debygrwydd iddo fod yn werthfawr iawn i bryfetach, rhyngthoch chi a fi, ond roedd yn llawer o hwyl ei greu, ac mae’r ddau ohonom yn falch iawn ohono! Dros y blynyddoedd d'wytha, 'da ni wedi stwffio brigau a bonion i bob twll a chornel, yn y gobaith o gynnig cilfachau a llety i bryfetach buddiol fyddai’n ennill eu lle trwy fwyta plâu a pheillio ffa  a ffrwythau.
Dwi wedi methu’n glir a chael llun ar fformat ‘portrait’ yn y post yma; mae’n ymddangos ar ei ochr bob tro, felly rhaid bodloni ar y llun salach uchod mae gen’ i ofn. Wedi methu cael y rhain i ymddangos ochr wrth ochr hefyd, ond twpsyn cyfrifiadurol fues i erioed. (Gwerthfawrogir unrhyw gyngor!)


Wedi treulio awr ar y rhandir, efo’r fechan, yn carrega. Mi soniais yn y post ddwytha sut llenwyd y gors oedd yno’n wreiddiol, efo llechi. Mae hynny o bridd sydd yno rwan yn llawn o lechi, a llwyth o waith o mlaen i er mwyn clirio darn. Dwi’n rhoi’r cerrig wedyn yn y ffosydd dwi wedi’u tyllu i drio sychu’r tir. Dyfal donc..
Dim ond y Fechan sy’n fodlon helpu ei thad yn yr ardd bellach, a’r ddwy arall yn rhy cŵl i wneud peth mor ddiflas! Helpu eu mam fuon nhw, yn pobi bara blasus. Dwy blethan wen, a dwy blethan arall o flawd hadau, ac un dorth gron hanner-a-hanner. Mae dwy wedi cael clec efo menyn hallt a chaws Llŷn i de. Hyfryd.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau