Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

27.4.14

Tatws cynnar hwyr...

Yn ol fy arfer, roedd y tatws cynnar yn hwyr yn mynd i'r ddaear eto eleni. Ta waeth, maen nhw i mewn rwan, a ga'i edrych ymlaen at godi'r rhai cynta' a chael desgliad o datws newydd poeth efo dim byd ond menyn hallt arnynt....

Tyllau ar gyfer pob tysan had eto; dim pwrpas agor rhych ar hyd y rhes. Gwaith di-angen ydi hynny. Duke of York ydi'r hanner dwsin coch yn y gwaelod. Sharpe's express ydi'r lleill.


Y tatws wedi'u plannu a gorchudd o wellt dros y cwbl. Y rhwyd yno i gadw'r gwellt sych rhag hedfan hyd yr ardd, nes mae'n dechrau pydru. A'r peli lliwgar ar gyfer codi gwen, a rhwystro neb rhag stabio'i hun yn ei lygad ar y cansenni wrth blygu!


Persli llydanddail (flat-leafed) sydd ym mlaen y llun. Maen nhw'n trio'u gorau glas i redeg i had am eu bod wedi dod trwy'r gaeaf... finna'n trio'u rhwystro, ond am eu bod nhw'n blanhigion eilflwydd mae'n debyg fod y genetics yn benderfynol o gwblhau'r cylch tyfu. Bydd angen hau eto i dyfu persli newydd rhag ofn.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau