Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

20.4.14

Blodau'r ffrwythau

Llwyth o bethau'n blodeuo ar hyn o bryd: dwi'n falch bod yr haul a'r gwenyn a'r pryfaid allan i'w peillio, er i rhywfaint o law gyrraedd heddiw wrth i mi grwydro efo camera.

Dyma ambell lun yn dangos cyflwr y blodau ar goed ffrwythau'r ardd gefn....

Tyrd 'nol mewn bythefnos... cnau codog:  braidd yn gynnar i'r planhigyn diarth yma. Dagrau Adda, a bladdernut yn enwau eraill (Staphylea pinnata). Poblogaidd ar y cyfandir. Amser a ddengys a ddaw hadau gwerth eu hel arni yma yn Stiniog.


Aros mae... afal Enlli: roedd 2013 yn flwyddyn sal; gobeithio am well cnwd eleni.

Barod amdani...  ceiriosen morello: dwi wedi cael gwell hwyl ar y tocio y tro 'ma, a chasgliad da o flodau yn tynnu dwr i'r dannedd yn barod.

Llawn addewid...  gellygen conference: wedi cael y ffrwythau cynta llynedd, mae llwyth o flodau ar hon eleni. Mmmmm.
 
Bin dder, dyn ddat....  eirinen Ddinbych: y gwenyn wedi bod wrthi, a'r blodau wedi gorffen. Gobaith am ffrwyth cyntaf ar hon yr haf yma.

Daw hyfryd fis...  hefinwydden: hon yn edrych yn wych eleni hefyd, a hen edrych ymlaen yma.
2 comments:

Diolch am eich sylwadau