Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

17.7.12

Cofnod cyntaf 2012Mi roddais lun o'r wäell ddu (gweler y darn dwytha') yn oriel gwefan Llên Natur -gwefan Natur a Phobl Cymru, ddoe, ac wedi bod yn gohebu heddiw efo cofnodwr swyddogol gweision neidr gogledd Cymru, Allan Brandon. Cofnod echdoe o bwll natur y rhandiroedd yw’r cyntaf eleni ar gyfer y wäell ddu, felly er ‘mod i wedi cwyno sawl gwaith mor hwyr ydi’r tymor, mae Stiniog ar y blaen o ran y gwas neidr arbennig yma!!

Mae Allan yn chwilio am fwy o gofnodion; eleni yw’r haf olaf i gyfrannu cofnodion at atlas newydd o weision neidr fydd yn ymddangos yn 2013, felly ewch ati i yrru newyddion neu luniau i wefan Llên Natur, neu trwy’r blog yma os hoffwch.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau