Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

18.5.15

Daw hyfryd fis...

Mae hi'n ail hanner mis Mai, ond argian mae hi'n oer ambell fore.

Mae'n mynd yn hwyr, ond yn parhau'n rhy oer i hau lot o bethau allan yn yr ardd: beryg iawn mae tymor byr gawn ni yn Stiniog eto eleni.

'Da ni 'di cael dwy gawod o genllysg a glaw trwm heddiw, ar ôl cyfnodau heulog, cynnes dros ginio.

ceirios....gobeithio
Mae'r goeden geirios morello a'r eirinen a'r gellygen wedi bod yn llawn blodau, ond y tywydd yn amlach na pheidio wedi bod yn rhy oer a gwlyb i'r gwenyn a'r pryfed fod allan yn peillio.

clesin....efallai
Mae'r goeden glesin/quince wedi cynhyrchu blodau, ond mae rhyw fath o lwydni powdrog ar ei dail, felly bydd angen rhoi mwy o sylw a thendans iddi am gyfnod.

Diolch am y rhiwbob, sy'n cael blwyddyn ardderchog!

rhiwbob.....wrth gwrs!
Mae'r goeden afal Enlli wrthi'n blodeuo rwan, ond yr afal croen mochyn yn dal i edrych yn druenus.


Ond dau ffrwyth arall dwi'n edrych ymlaen yn arw i'w gweld eleni: mefus alpaidd, mae carped o blanhigion wedi datblygu yma ers llynedd. Hefyd, mwyar y gorllewin (thimbleberry). Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw flodeuo yma, ac maen nhw'n datblygu'n blanhigion deniadol iawn. Toriadau ges i o dyddyn paramaeth Benthros Isa ger Ganllwyd, ynghŷd â thoriadau Worcesterberry, ond tydi'r tyfiant ar rheiny ddim hanner mor addawol.


Daw hyfryd fis
Mehefin cyn bo hir,
A chlywir y gwcw'n canu'n braf
yn ein tir.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau