Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

30.3.14

Penwythnos troi'r cloc

Steddfod Sir ddoe, a throi'r clociau dros nos: mae'n rhaid ei bod hi'n amser clirio a pharatoi go iawn yn yr ardd. Ac yn amser edmygu be sy'n tyfu yno.

Fydd dim esgus o hyn ymlaen i beidio bwrw iddi a thyfu pethau!

Llysiau 'sgyfaint glas. Pulmonaria  'blue ensign'.
Y Pobydd- pencampwraig chwynu

Ailgylchu bonion crib y pannwr a ffenel, fel cynefin i bryfaid a chwilod

Blodyn gwynt glas. Anemone

Blodau hardd clustiau eliffant, Bergenia: wedi cael arddangosfa well nac erioed yma eleni.


20 gradd celsius yng nghysgod y cwt coed ta^n. Diwrnod heulog hyfryd i godi'r galon.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau