Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

13.5.13

Dydd Lluniau

 Mi fues i'n arbrofi efo newid gwedd y blog i rywbeth mae Blogger yn alw'n 'dynamic view' a bron a gwneud traed moch o bethau! Rhag eich diflasu efo manylion, digon ydi deud imi orfod ail osod lled a lliw a siap a steil y tudalennau. Peth peryg ydi hanner-gwybod be ti'n wneud yn de!

P'run bynnag, mi fues i allan rhwng cawodydd dros y penwythnos yn tynnu lluniau.

Dwi wedi bod yn ddiog dros y blynyddoedd, heb gadw cofnod o be gafodd ei blannu, yn lle. Ac mae 'nghof i'n rhy anobeithiol i fedru dibynnu ar hwnnw. Daeth yn hen bryd imi sgriblo cynllun o'r ardd ar bapur felly. Pan fydda'i wedi cael trefn ar y sgwigls, mi ro'i gopi o'r cynllun ar dudalen newydd, ynghyd a chynllun o'r rhandir.

Mae ambell i flogwraig a blogiwr yn cael cythral o hwyl ar osod lluniau mewn ffordd ddeniadol a chlyfar, ac mae'n ymddangos fod Wordpress yn cynnig mwy o ryddid i'w ddefnyddwyr chwarae efo dulliau amrywiol o ddangos lluniau. Dwi wedi gwneud hyn trwy bastio a gosod yn Word, wedyn ei agor efo Paint a'i gadw fel jpeg. Mae'n siwr fod ffordd haws o'i wneud o, ond efo'r plant wedi mynd i'w gw'lau, doedd gen' i ddim clem sut i fynd ati!


O'r canol wedyn rownd y cloc o hanner nos:
Briallen bom-pom (Primula denticulata); Mari lygatlas (Omphalodes Cherry Ingram); Tormaen Highlander Red; eglyn Dewi (Chrysosplenium davideanum); chweinllys (Pericallis x hybrida); Heloniopsis orientalis var. breviscapa; blodyn ewyn (Tiarella spring symphony).

Wedi methu cael hyd i enw cyffredin ar gyfer yr Heloniopsis. Meithrinfa arbennigol Fferm Crug, sydd wedi dod a fo i Gymru o lethrau llosgfynydd yn Japan, ac mae o'n blanhigyn rhyfeddol.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau