Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

18.1.13

Dim ond heddiw tan yfory, dim ond fory tan y ffair

Echdoe:

Y Moelwynion fore Mercher.  "Awyr draeth: glaw drannoeth"  medden nhw.... Anghywir! Am unwaith, chawson ni ddim glaw.


Ddoe:

Y Rybelwr Bach wedi gyrru llun yn dangos pa mor galed ydi hi arnyn nhw yn y chwarel, i gymharu efo'r bywyd braf dwi'n gael!


Heddiw:

Rhybudd tywydd coch neu beidio, doedd dim byd yn mynd i gadw'r Fechan rhag mynd allan i ganol y lluwchio er mwyn taflu mopins at ei thad!

Fory:

Penwythnos! Hwre. Dynion eira; sledio; peint. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna!


Mahonia yn trio'i gorau glas i flodeuo yng ngardd cymydogNo comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau