Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

1.1.13

...ac i bawb sydd yn y ty...

Blwyddyn newydd dda, a llond y ty o ffa, i chi i gyd.
 


[Mi ges i'r Fari Lwyd o stondin Trac/Ty Gwerin yn yr Eisteddfod fis Awst. Syniad gwych i godi ymwybyddiaeth o un o'n traddodiadau. Y genod fu'n addurno. Gallwch wylio fideo YouTube gan Trac yn fan hyn.]


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau