Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

8.2.15

Eira, rhew, haul a gwres

Cafwyd trwch o eira yn ddirybudd dros nos wythnos yn ôl, nes bod ysgolion Stiniog i gyd wedi cau ddydd Llun. Bu hen ddathlu yn y bore wrth inni gadw'r hen draddodiad o aros i Radio Cymru rannu'r newyddion da o lawenydd mawr efo'r genedl!

Ar ôl hynny, 'da ni wedi cael rhes o ddyddiau hyfryd braf. Pob man a phob dim wedi rhewi'n gorn cofiwch, ond yr awyr yn las. Mae'r eirlysiau wedi agor a hwyliau pawb yn well dwi'n meddwl!

Dwi wedi gorfod gwarchod y lafant bob nos trwy'r wythnos. Syniad gwirion: trio tyfu planhigion môr y canoldir ar ochr mynydd... Efallai caf gyfle i fwydro am hynny tro nesa'.

Ta waeth roedd hi'n dywydd mediteranaidd heddiw; yn gynnes braf a'r awyr yn glaer las, ac mi gawsom ni baned al fresco cynta'r flwyddyn fel gwobr am hollti a chadw'r coed tân fues i'n llifio dydd Sul d'wytha.

Buan iawn bydd hi'n amser ystyn yr hamog eto!No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau