Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

31.10.14

Dal i hel

Mae'r tomatos yn dal i aeddfedu yn y ty gwydr, a'r tywydd mwyn yn dal i blesio.


Ches i ddim arlliw o'r aflwydd blight ar y tomatos eleni, felly mae'r ffrwythau wedi cael aros ar y planhigion tan rwan. Bach iawn fydd y cnwd o domatos gwyrdd felly, a da o beth 'di hynny.

Mi dyfis i dri math o domatos o had y tro yma. Moneymaker ydi'r rhai cochion crwn. "Di-flas" yn ôl rhai, ond yn ddibynadwy, di-drafferth, a chanmil neisiach na thomatos siop. Yn enwedig o'u bwyta'n gynnes o'r goeden.
Ildi ydi'r tomatos bychain melyn siâp ŵy. Hyfryd a melys, ac yn bendant ar restr 2015.
Hadau ges i am ddim o gylchgrawn oedd y ddau ohonyn nhw, a digon ar ôl at y flwyddyn nesa.

Hâd ddaeth fy rhieni adra efo nhw o wlad Groeg ydi'r un mawr, a doeddwn i ddim yn disgwyl llawer o rhywbeth sy'n arfer tyfu yn haul y Med... ond mi ddoth. Drwg ydi, 'mond dau ffrwyth ges i!

Mi gawsom ni salads lu, tomatos wedi eu pobi, sawsiau pasta, ac yn fwyaf diweddar, cawl blasus gan Y Pry' Llyfr, merch rhif 2, sy'n codi'n amlach erbyn hyn o'i nofelau i arbrofi wrth y popdy.Ges i hadau ciwcymbars am ddim hefyd, a'r rheiny wedi talu am eu lle ochr yn ochr â'r tomatos. A basil 'run fath.


Mae rhywfaint o datws, moron a maip dal yn y ddaear yn barod i'w hel; ychydig o seleriac a cêl a chenin ar gael hefyd. Y cwbl yn yr ardd gefn.
Dyma'r pethau olaf ar y rhandir eleni: ffa dringo hardd wedi deor o'u pods, fel wyau cwtiad ar draeth cerrig.


Mae digon o waith i'w wneud dros y gaeaf, ond pan mae rhywun wedi cael blwyddyn dda, tydi o ddim yn teimlo fel gwaith nac'di.

Edrych ymlaen sydd rwan...1 comment:

  1. Tomatos yn edrych yn wych. Dim mor dda, yma, eleni - ond fel 'na mae o - un peth yn llwyddo a'r llall ddim - a wedyn yn wahanol iawn blwyddyn arall

    ReplyDelete

Diolch am eich sylwadau