Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

7.8.14

Waw! Be 'di hwn?

Yn wahanol i'w chwiorydd, does gan y Fechan ofn dim!


Yno i helpu gwella'r llwybrau ar y rhandir oedd hi i fod, ond roedd y llyffaint; a'r chwilod; a'r gloynod byw; a'r lindysyn anferthol yma, i gyd yn fwy diddorol!

Dwi wedi defnyddio'r llun yma o'r blaen. Gwalchwyfyn yr helyglys (elephant hawk-moth) ydi o: creadur doniol a rhyfeddol fel lindysyn, ond hardd iawn fel gwyfyn.
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau