Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

18.7.14

Mor soffistigedig

Mi fues i'n chwilota'r we eto am ffyrdd o baratoi marchysgall, a mynd rownd a rownd nes drysu'n hun!

Yn y diwedd cwbl wnes i oedd eu berwi a'u bwyta efo olew, finag a mwstard. A mwynhau gweddillion y tatws cyntaf yn oer efo nhw, a llond dwrn o ffa melyn a phys am y tro cyntaf eleni hefyd.

Braf ydi cymryd diwrnod achlysurol o wyliau pan mae'r Pobydd a'r plant yn gweithio, ac yn yr ysgol! Cael gwneud rhestr o bethau DWI isio'u gwneud, a bwyta be' dwi isio; gwrando ar gerddoriaeth dwi'n fwynhau; gwylio'r Tour de Ffrainc ar S4C; ac os allaf reoli'r cydwybod dros dro: cael eistedd am awr a gwneud dim byd!

Dwy farchysgallen gynta'r flwyddyn..

...yn berwi, a finna'n glafoerio!

Tynnu'r dail allanol fesul un, eu dyncio yn yr enllyn a chrafu'r cnawd o waelod pob un efo'r dannedd, gan adael twmpath o sborion ar y bwrdd. Ar ol cael gwared a'r fflyff blodeuog yn y canol: cyrraedd calon y blaguryn a mwynhau'r cylch meddal yn farus.
blodyn marchysgall 2013Mae hanner dwsin arall i ddod o'r lluarth, ond mae'n siwr y gadawaf i un o'r blagur flodeuo eto, gan eu bod yn blanhigion mor urddasol. Ac yn boblogaidd iawn efo gwenyn.
Pwy fysa'n meddwl ei bod yn bosib tyfu globe artichokes ar ochr y mynydd. Tydan ni bobl Stiniog mor soffistigedig 'dwch!No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau