Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

9.6.14

Yma o Hyd

Aeth hi bron yn ysgariad rhwng Blogger a fi, ond cael bai ar gam oedd yr hen dlawd.
Dwi wedi datrys dirgelwch y lluniau anweledig* ac felly heb lyncu mul efo'r blog!

Ges i ddiwrnod ar y rhandir heddiw, yn yr haul. A'r gwynt.


O'r diwedd, mi blannais i'r holl blanhigion sydd wedi bod yn sgrechian i gael eu traed yn rhydd o'r potiau bach yn yr ardd gefn. Ffa dringo, ffa melyn, pys, india-corn, pwmpenni, courgettes. Hefyd rhai o'r blodau haul, a letys, ac ati. Mae'r bwmpen (Amazonka) ym mlaen y llun wedi'i phlannu yn y gwellt (gw. 'Ar y llwybr cul', Mai 6ed)Gan ei bod yn rhuo chwythu ar draws y rhandir heddiw, mi wnes i chydig mwy o ymdrech na'r llynedd i warchod yr india-corn. Amser a ddengys oedd o'n werth yr ymdrech....

Mae un o'r planhigion marchysgall yn edrych yn dda eleni, a hanner dwsin o flagur arno'n barod.

Mi fuon ni'n brysur iawn yn yr ardd gefn hefyd dros hanner tymor, a'r haul yn gwenu'n garedig iawn ar y cyfan. Ail-wneud darn o lwybr a gosod bwa haearn, llifio a hollti coed ta^n a'u tasu at y gaeaf, chwynnu, hau, plannu, tocio, a mwy.

Mae cymaint i'w wneud eto yn yr ardd gefn; cymaint o bethau angen sylw, a finnau'n cael trafferth ei dal hi ym mhob man, fel bod ysgariad efo'r rhandir wedi bod ar fy meddwl heddiw hefyd... Dwi ddim yn siwr a fyddai'n well i mi ganolbwyntio ar wneud pethau'n iawn mewn un lle, a derbyn nad oes posib tyfu pob peth..? Serch hynny, does gen' i ddim bwriad o ildio'r rhandir ar ganol tymor tyfu. Gawn ni weld sut aiff pethau dros yr haf.

Priodas, nid ysgariad sy'n gyfrifol am y bwa newydd yn yr ardd gefn. Gof lleol wnaeth o i ni er mwyn dathlu penblwydd priodas arbennig. Bu'r Fechan wrthi efo'r Pobydd yn rhoi 3 cot o baent arno, ac o'r diwedd dwi wedi ei goncretio mewn wsos dwytha. Mae banhadlen binafal (Cytisus battandieri) yn tyfu ar un ochr a dros y brig, a blodau haul wedi eu plannu'r ochr arall, i'w clymu arno wrth iddynt dyfu.


* gweler y darn dwytha'; Colli lluniau, 23ain Mai


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau