Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

9.12.13

Dydd Lluniau- pentymor

Masarnen Siapan ydi hon dwi'n meddwl -Acer palmatum. Does gen' i ddim syniad pa gyltifar ydi hi, ond mae hi'n hardd tu hwnt dan awyr las yn yr hydref.


Ddiwedd Tachwedd dynnais i'r lluniau.
Dyma edrych ymlaen am ddyddiau braf, oer dros y gaeaf.


Ac edrych ymlaen am ddeilbridd da y flwyddyn nesa eto.


Anaml fyddai'n blogio rwan tan ddechrau'r tymor nesa' mae'n siwr. Peidiwch a bod yn ddiarth, a hwyl am y tro!

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau