Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

17.2.13

Crwydro -Harlow Carr

Gan ein bod ni yn Swydd Efrog y dydd o'r blaen, mi lusgais y Pobydd i erddi Harlow Carr, ger Harrogate, a chael diwrnod hamddenol o grwydro ac yfed te a bwyta sgons aballu.


Byswn i ddim yn rhuthro 'nol yno ym mis Chwefror, ond dwi'n siwr bod y pris mynediad (£8.50 yr un) yn ymddangos fel llai o sgam yn yr haf pan mae 'na flodau yno!


Ta waeth, roedd y ty Alpaidd yn werth ei weld, ac mi ges i ambell i syniad i'w efelychu o'r ardd lysiau, ond y peth gorau yno heb os oedd yr ardd aeafol, efo blodau pren bocs y gaeaf (Sarcoccoca, christmas box) yn llenwi'r aer efo ogla' anhygoel, a'r gollen felys (Hamamelis, wych hazel) yn cyfrannu at arogl melys hyfryd y lle hefyd.


Un o nifer fawr o gafnau cerrig yr ardal Alpaidd


Mi brynson ni lwyn bocs y gaeaf i ddod adra efo ni, druan ohono!

Hefyd gellesg (iris Katherine Hodgkin -y llun gyntaf, uchod, ac iris purple gem) ar ol rhyfeddu atyn nhw ymysg y cerrig yn y ty Alpaidd.


Y 'Royal Horticultural Society' sy' bia gerddi Harlow Carr, ac unig boen y dydd oedd gorfod osgoi'r staff a'r gwirfoddolwyr oedd yn annog pawb i ymaelodi a'r RHS.Dim pawb sy'n deall pam fysa rhywun yn gwrthod tanysgrifio i gorff efo 'Roial' yn ei deitl! Tydi tref posh Harrogate ddim yn enwog am weriniaethwyr am wn i!

Sarcoccoca -bocs y gaeaf
Hamamelis

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau