Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

1.11.12

Machlud a mwstash

Deffro heddiw i weld eira ar y mynyddoedd am y tro cynta, er nad oedd y tymheredd wedi disgyn yn is na 2C dros nos. Mi gawson ni -0.2C fore Gwener d'wytha, ond doedd dim golwg o farrug erbyn i mi godi tua'r 7 'ma.
Bu'r haul yn trio'i orau glas i ddod allan heddiw. Mi lwyddodd am rhywfaint, ond diwrnod cymylog llwyd fu diwrnod cynta'r mis ar y cyfan. 

Mi fentrais i'r rhandir ar ol 4, er mwyn hel yr olaf o'r ffa dringo i de, a hanner dwsin o fafon eto. 
Dyna'r olaf o'r cynnyrch am y flwyddyn. Mae digon o waith i'w wneud yno dros y gaeaf, er mwyn sicrhau bod y lle mewn gwell cyflwr erbyn y flwyddyn nesa'.

 
Roedd yr haul wedi diflannu tu ol i'r Moelwyn Bach cyn i mi gyrraedd, ond tra oeddwn yno, daeth twll bach yn y cwmwl a adawodd i belydryn cryf o haul saethu ar i fyny o Fwlch Stwlan, rhwng y Moelwyn Bach a Chraig Ysgafn. Mi lwyddais i'w ddal ar y ffôn cyn iddo ddiffodd eto ar amrantiad. Machlud ar y diwrnod, ac ar flwyddyn aflwyddianus iawn o dyfu bwyd.

Mis Tachwedd - Mws Tashwedd
Dwi wedi mentro i gofrestru efo Movember heddiw, i dyfu mwstash trwy'r mis, a hynny er mwyn tynnu sylw -ac efallai hel ychydig o gelc- at faterion iechyd dynion; yn benodol cansar.
Efallai y rhoddaf lun o'r blewiach yma at ddiwedd y mis i chi gael chwerthin am fy mhen!
Ta waeth, mae llwyth o fanylion am yr ymgyrch ar gael yn fan hyn.
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich sylwadau