Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

Lluniau gweddol dda!

Tydw i ddim yn honni bod yn ffotograffydd o unrhyw safon, ond dyma ambell i ddelwedd sydd wedi plesio: 

Hwn wedi dechrau fel 'Llun y mis' ond aeth hynny i'r gwellt ers talwm..

Chwefror 2013
Cynffonau wyn bach.


Ionawr 2013
Clwb Caru Cymylau Cwm Cynfal a'r Cylch.
 

Rhagfyr 2012
Barrug a rhew wastad yn cynnig llwyth o gyfleon tynnu lluniau.


Tachwedd 2012
Golau'r bore sydd orau bob tro. Cymylau blew gafr, a chymylau traeth yn ychwanegu ychydig o ddiddordeb.


Hydref 2012
Madarch neu gaws llyffant ar lwybr arfordir Ceredigion. Capiau cwyr -waxcaps- o ryw fath dwi'n meddwl


Medi 2012
Un o'r ychydig bryfed hofran sy'n hawdd ei 'nabod heb orfod ei ddal a'i astudio'n fanwl: Episyrphus balteatus, neu'r pry' marmalêd fel mae rhai'n ei alw, efo'r mwstash Ffrengig nodweddiadol ar ei gefn. Yn gyffredin iawn, ond yn aflonydd pan mae rhywun ar ei ôl efo camera! Yma ar flodyn  Inula, ar un o ddyddiau heulog prin mis Medi.

Awst 2012
Chydig o ddewis y mis hwn, rhwng teithau oddi-cartref a glaw di-baid. Gwyfyn bwrned chwe smotyn yn gwledda ar driaglog goch. Gwyfyn trawiadol sy'n hedfan yn ystod y dydd.


15fed o Orffennaf 2012

Gwäell ddu fenywaidd, Pwll y Rhandir, Stiniog. Union flwyddyn i'r diwrnod ar ol creu'r pwll.
Yn ol cofnodydd gweision neidr gogledd Cymru, dyma gofnod cyntaf 2012 o'r rhywogaeth yma.


17eg o Fehefin 2012.
Cacynen yn hel ei thamaid ar flodau'r cyfardwf, neu comffri. Anodd deud i sicrwydd efo cacwn, ond dwi'n meddwl mae buff-tailed bumblebee ydi hon, oherwydd lliw y melyn arni. Ond, gall fod yn gacynen dinwen hefyd, sef Bombus lucorum -white-tailed.
 
2il o Fai 2012.
Cenhinen Bedr yn yr ardd gefn. Wedi dod o Dal-y-llyn, oddi ar hen ystad Idris, pan oedd adeiladwyr yn tyllu sylfeini estyniad newydd yno. Blodau gwelw, trawiadol, a hirhoedlog iawn. Gwell gen' i hon nag unrhyw ddaffodil modern, mawr a llachar. Dim syniad be 'di ei henw -gall fod yn gant oed os plannwyd y bylbiau pan oedd y stad ar ei anterth- ond dwi 'di bod yn cyfeirio ati fel cenhinen bedr Idris Gawr.
  
1af Ebrill 2012. 
Cynffon gwydd, helygen, Cwmbowydd, Blaenau Ffestiniog. Cacwn yn brysur ar y paill, ond yn rhy gyflym i gael tynnu eu llun!

4 comments:

 1. Anonymous16/5/12 12:19

  Great photos ;0)

  ReplyDelete
 2. Anonymous17/7/12 11:04

  Ffotograffydd o safon, yn sicr. Gwych. A'r blog yn ddifyr dros ben

  ReplyDelete
 3. Diolch am y geiriau caredig. Mae'r sylwadau sy'n dod i mewn yn bendant yn ysgogi rhywun i ddal ati.

  ReplyDelete
 4. Ia, lluniau gwych a blog diddorol iawn

  ReplyDelete

Diolch am eich sylwadau